Prof

Загальна характеристика Харківського коледжу ДУТ

Харківський електротехнікум зв’язку створений за наказом Наркомату пошт і телеграфів від 15.07.1930р. і є одним із найстаріших галузевих навчальних закладів. Наказом Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. № 261-р “Про утворення Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій” Харківський технікум увійшов до складу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до наказу Державного комітету зв’язку та інформатизації № 126 від 25.06.2002 року. Згідно з наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України № 103 від 17 травня 2004 року “Про реорганізацію структурних підрозділів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій” та наказу університету № 106 від 20 травня 2004 року “Про реорганізацію структурних підрозділів” технікум реорганізовано в Харківський коледж Державного університету телекомунікацій.директор коледжу
кандидат економічних наук
Корсаков Дмитро Олексійович


Сьогодні Харківський коледж Державного університету телекомунікацій – багатопрофільний вищий навчальний заклад першого та другого рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність, підготовку кваліфікованих фахівців, спроможних працювати у сфері телекомунікацій, поштового зв’язку, а також на підприємствах і організаціях, що займаються проектуванням, установкою та ремонтом електронних апаратів різноманітного призначення; має відповідний рівень кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

Необхідність існування коледжу обумовлена наявністю в Східному регіоні України великою кількістю підприємств різних форм власності, яким щорічно потрібні фахівці у сфері телекомунікацій і поштового зв’язку.

Діяльність коледжу здійснюється відповідно до ліцензії виданою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 07.03.2011 року серія АГ № 508368.

Напрями, за якими здійснюється прийом за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» відповідає Переліку напрямів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. №839. Усі спеціальності, за якими проводиться підготовка у ХК ДУТ акредитовано.

Сертифікати про акредитаціюНавчальний заклад здійснює підготовку фахівців з присвоєнням кваліфікації: молодшого спеціаліста на основі повної середньої освіти за денною й заочною формами навчання, на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання за напрямами підготовки: 050102 Комп`ютерна інженерія, 050903 Телекомунікації.

Информация

пример текста

ул. Кооперативная 7
Харьков, Украина

057 731 3063
057 731 1080

Последние новости

Free Video: Mora After Practice Presser http://t.co/fOxYWfY78v via @ThemeRox

4 hours, 4 minutes ago

Free Video:Practice Presser http://t.co/fOxYWfY78v via @ThemeRox

10 hours, 4 minutes ago

Free Video: Mora After Practice http://t.co/fOxYWfY78v via @ThemeRox

12 hours, 4 minutes ago

Поисковик

Пошук по сайту :)